เกี่ยวกับเรา

English Gang เป็นผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป เป็นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างดี เรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลก มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจและองค์กรในประเทศไทย เราคัดสรรครูผู้สอนเจ้าของภาษาที่มีประสิทธิภาพจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ และเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้าที่สื่อสารได้หลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง

เรามุ่งเน้นในผลลัพธ์ ความสำเร็จที่ดีที่สุดขององค์กร รายงานผลการเรียนและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นจากฝ่ายทรัพยาบุคคลเพื่อปรับปรุงบริการอย่างรวดเร็ว เรามีค่านิยมและความเชื่อขององค์กรที่ชัดเจนแต่เราก็ปรับตัวให้เขากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เรามีขั้นตอนการทำงานอย่างมีระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางแผนไว้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร รวมทั้งทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพและมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

อีกทั้ง เรามีคอร์สเรียนที่หลากหลายที่ตอบโจทย์กับความต้องการของแต่ละองค์กร หลักสูตรของ English Gang ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก Boston ESL ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคอร์สการเรียนที่หลากหลายกว่า 600 บทเรียน เราจึงมีการร่วมออกแบบหลักสูตรกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้หลักสูตรตรงกับความต้องการขององค์กรและตรงตามระดับภาษาของผู้เรียน

ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์เรียนเสมือนเรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนผ่านการเรียนออนไลน์แบบเรียนสดโดยผู้เรียนสามารถตอบโต้กับครูผู้สอนได้แบบเรียลไทม์ และสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน สามารถนัดเรียนได้ทุกเวลาที่สะดวก โดยใช้เพียงอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต